مقاله مفدی زکریا و شعر مقاومت الجزایر

خلاصه مقاله :

کشور الجزاير با پيشينه کهن تاريخي، يکي از کشور هاي عربي است که شاهد بزرگترين انقلاب ها در جهان عرب در قرن بيستم بوده است. انقلابي که با جوانمردي، از خودگذشتگي و جانفشاني مردان و زنان به حضور ۱۳۰ ساله استعمار فرانسه خاتمه داد و استقلال را براي اين کشور به ارمغان آورد. تمامي اقشار جامعه الجزايري در انقلاب و شکل گيري و ساماندهي مقاومت مردم نقش داشتند که در اين ميان نقش ادبا و به ويژه شعرا از جايگاه ويژه اي برخوردار است؛ چرا که اشعار شعرا برخاسته از شعور آن ها بود، شعوري صادق که با استعداد خدادادي و تعاليم قرآن کريم در هم آميخته، بهترين اشعار و قصايد را به عرصه ظهور مي رساند.
مفدي زکريا يکي از اين شعراست که به دليل احساسات صادقانه و حضور فعال در اين مبارزه و خلق قصايدي بي نظير، جايگاه خاصي را در شعر مقاومت الجزاير به خود اختصاص داده؛ به گونه اي که شاعر انقلاب الجزاير و ديوان او ديوان انقلاب الجزاير ناميده شده است.
در اين مبحث تلاش گرديده، ضمن معرفي اين شخصيت و مختصري از مبارزه ادبي وي در مقابله با استعمار اشغالگر، جلوه هايي از اين مبارزه در اشعار او به همراه نمونه هايي از اشعار وي تقديم خواننده گردد تا جايگاه و نقش اين شاعر در شعر مقاومت الجزاير بيان گردد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0