مقاله روش های تامین کسری بودجه توسط دولت

بودجه تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی مشخص در آینده بودجه نام دارد. بـودجه میتواند
برای شخص، خانواده، گروهی از افراد، کسبوکار یا شرکت، دولت، کشور، سازمانهای چندملیتی یا تقریبًا هر چیزی که
درآمد و هزینه دارد، مورد استفاده قرار بگیرد….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0